Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

           

Realitná kancelária BE Real s.r.o. (ďalej „BE Real“) spracúva osobné údaje podľa článku 13 a 14 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a na základe Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozsah spracovania osobných údajov:

BE Real spracúva osobné údaje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ich príslušná dotknutá osoba poskytla  v súvislosti s požiadavkou na sprostredkovanie alebo realizáciu realitného obchodu, prípadne iného právneho vzťahu s BE Real, na základe prejavu vôle dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb a jedná sa najmä o meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, rodinný stav, údaje z preukazu totožnosti, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Účel spracovania osobných údajov (právny základ):

BE Real spracúva osobné údaje dotknutých osôb len na stanovené účely, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanovených účelov.

Osobné údaje sú spracovávané za účelom evidencie ponúk a záujemcov a pri zrealizovaní obchodu za účelom spísania dokumentov (zmlúv, návrhov na vklad, žiadostí a pod.), potrebných pre vykonanie prevodu vlastníckych práv. Taktiež ak si to záujemca želá, zasielanie informácií o nových ponukách vyhovujúcich jeho požiadavkám. Osobné údaje sú spracovávané aj za účelom fakturácie, preto sú súčasťou aj účtovnej agendy.

Príjemcovia osobných údajov

V rámci činnosti, môže BE Real zapojiť do spracúvania osobných údajov dotknutých osôb  ďalšie subjekty a to iba za podmienok stanovených Nariadením a platnými právnymi predpismi.

Aktuálny zoznam príjemcov osobných údajov Vám bude poskytnutý na požiadanie.

Príjemca osobných údajov za účelom prevádzkovania realitných služieb je spoločnosť webex.digital s.r.o., Ostrovského 2 , 040 01 Košice, IČO: 483 29 461, zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 38028/V.

Ďalšimi príjemcami sú advokátske alebo notárske kancelárie a finanční sprostredkovatelia. O konkrétnom príjemcovi bude dotknutá osoba vždy vopred informovaná.

Kontaktné údaje BE Real:

V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov, či podnetov týkajúcich sa spracúvania osobných údajov nás prosím kontaktujte telefonicky +421 910 157 254, e-mailom eva@berealhome.sk